Sähköinen palvelukokonaisuus ja investoinnit

Hankkeessa on suunniteltu ja toteutettu monipuolinen sähköinen palvelukokonaisuus palvelemaan matkailijoita ja paikallisia asukkaita. 

 

1. Panoraama – luontokamera

LuontoRovaniemi -hanke on toteuttanut ensimmäisen panoraamakameran Rovaniemen alueelle. Kamera on sijoitettu Ounasvaaran hyppyrimäen torniin keväällä 2018.

Kameran avulla voi seurata säätilaa alueella, vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtumista. Kameran näkymästä voi myös lähettää  sähköpostin välityksellä kuvaviestin kaverille. Kuvamateriaalista muodostuu ajan oloon vuoden kestoinen arkisto, jonka kuvat ovat vapaasti kaikkien  hyödynnettävissä ei kaupallisiin tarkoituksiin.

Sijoituspaikasta johtuen kamera lähettää laajaa maisemakuvaa kaupunkia ympäröivästä  vaaramaisemasta jokilaaksoineen. Kuvaa zoomaamalla lähimmät kohteet tarkentuvat.

Hankkeen saaman jatkoajan myötä on pystytetty keväällä/kesällä 2019 kaksi panoraamakameran mastoa, joista toiseen on siirretty hyppyrimäen tornin väliaikaisen asennuksen kamera ja toiseen asennettu vastaava uusi kameratekniikka. Kamerat on asennetty loppukesällä 2019 ja ne on avattu yleisön käyttöön 29.8.2019 (Koivusaari) ja 13.9.2019 (Ounasvaara).

Mastojen paikat ovat Koivusaaren kohdalla pyörätien levähdyspaikan vastaisella kumpareella ja Ounasvaaran kaupungin puoleisella rinteellä. Mastojen korkeudet ovat olemaan Koivusaaressa n. 18 metriä ja Ounasvaaralla n. 25 metriä.

Ounasvaaran panoraamakamera

 

Rovaniemi_Ounasvaara_Roundshot_790x343.jpg Ounasvaaran panoraamakameran kuvaa

Koivusaaren panoraamakamera

 

Rovaniemi_Koivusaari_Roundshot_790x343.jpg

Koivusaaren panoraamakameran kuvaa

 

2. Sähköisten infotaulujen hankinta, pilotti

Infonäyttöpilotti on keskeinen osa-alue LuontoRovaniemi –hanketta ja sen sähköistä palvelukokonaisuutta. Hankkeen aikana on hankittu kolme laadukasta infonäyttöä ja toteutettu niihin moderni, innovatiivinen käyttöliittymä sekä kosketusnäytöltä käytettävä palvelukokonaisuus.

Infonäytöt on asennettu syksyn 2018 aikana käyttöpaikoilleen Visit Rovaniemen tiloihin (sisänäyttö), Arktikumin sisääntuloaulaan (sisänäyttö) ja Pajakylään Joulutalon kulmalle (ulkonäyttö).

Infonäytöt ovat tekniikaltaan erittäin korkeatasoisia ja tyypiltään pystynäyttöjä. Esimerkiksi ulkonäytön pakkaskestävyydeksi valmistaja lupaa miinus 40 astetta. Näytöt on varustettu kosketuspaneeleilla, mikä osaltaan mahdollistaa vuorovaikutteisen palvelun perustamisen alueella matkailevien käyttöön.

Infotauluissa esitetään aloituskäyttöliittymässä matkailuun liittyvää kuva- ja videomateriaalia sekä joukko QR –koodeja, jotka ohjaavat matkailijoille tarpeellisiin verkkopalveluihin. Näyttöä koskettamalla käyttäjä saa Visit Rovaniemen, Arktikumin ja karttapalvelun ominaisuudet ja sisällöt käyttöönsä. Lisäksi palveluosiosta löytyy yhteys Ounasvaaran panoraamakameraan >> palvelusta on kosketusnäytön kautta mahdollista mm. lähettää ilmaiseksi sähköinen postikortti kameran panoraamakuvasta haluttuun sähköpostiosoitteeseen,

Palveluosio toimii symboleita koskettamalla ja kielivalinnat tehdään kulloinkin valitun verkkopalvelun valikosta. Edellä kuvattu infonäyttöpalvelu on järjestelmän ylläpidon kannalta helpompi, koska sisällöt ja kieliversiot tulevat verkkopalvelujen ylläpidon kautta.

 

Pajakylän infonäyttö_AT_790x343.jpg

Pajakylän infonäytön  käyttöliittymää, kuva: Aarno Torvinen 

 

3.Käytön seurannan kehittäminen 

Rovaniemi Nature -mobiilisovellus on keskeinen osa hankkeen digitaalista opastuskokonaisuutta, sillä sovellus tuo hankkeessa tuotettavan sähköisen opastuksen aina luontokohteille saakka. Samalla Rovaniemi Nature -mobiilisovellus tuo myös merkittäviä uusia ulottuvuuksia kävijäseurantaan, koska se mahdollistaa tarkan ja kohdennetun palautteen ja antaa myös joitakin tietoja käyttäjistä (tietosuojan sallimissa rajoissa).

Sovellus toimii Metsähallituksen reiteillä Könkäänsaaren esteettömällä luontopolulla ja Kielosaaren kasvi- ja sienipolulla sekä Rovaniemen kaupungin reiteillä; Koivusaaren luontopolulla ja Joulupukin metsän luontopolulla. LuontoRovaniemi-brändin mukaista visuaalista ilmettä sovellettiin mobiilisovelluksen ulkoasuun ja sisältöihin.

Mobiilisovelluksen sisällöiksi kuvattiin kaksi lyhyttä videota. Videoita voidaan käyttää myös yleisesti hankkeen markkinoinnissa, esimerkiksi messuilla, sähköisissä infotauluissa ja sosiaalisessa mediassa. Videot luovat osaltaan Rovaniemi Nature brändiä.

Könkäänsaaren ja Kielosaaren reiteille on asennettu heikkovirtakaapeli, mikä mahdollistaa WLAN-tukiasemien ympärivuotisen käytön reiteillä (6 kpl) ja helpottaa siten mobiilisovelluksen käyttöä varsinkin ulkomaalaisille asiakkaille. Alkuperäisessä suunnitelmassa WLAN-tukiasemien tarvitsema virta olisi tullut aurinkokennoista ja/tai tuulivoimaloista, mutta kyseiset energiamuodot ja akkuteknologia eivät osoittautuneet riittävän tehokkaiksi runsaspuustoisessa ympäristössä.

Kaupungin kohteille Koivusaareen ja Joulupukin metsän luontopolulle on asennettu yhteensä neljä Wlan –tukiasemaa, kaksi kummallekin reitille. Tukiasemien kuuluvuus kattaa Koivusaaressa lähes koko reitin ja Joulupukin metsän luontopolulla reitin alkuosuuden reilun kolmen sadan metrin matkalta ja itse Joulupukin metsässä sen keskeisimmät alueet.

Koivusaaren luontopolun lähtöalueen tukiasema sijaitsee Ounaspaviljongin katsomorakenteissa ja se on sähköistetty verkkovirralla. Lintutorniin keväällä 2019 asennettu tukiasema saa sähkönsä aurinkopaneeleista ja tuulivoimasta (pystyturbiini), jota varastoidaan lintutorniin sijoitettavaan akkuun. Lintutornin tukiasema sähköistyksineen puretaan syksyisin talvivarastoon.

Joulupukin metsä luontopolun lähtöalueen tukiasema on asennettu Pajakylän pysäköintialueen valaisinpylvääseen ja reitin loppuosan tukiasema saa virtansa akustosta ja itse tukiasema suunta-antenneineen on asennettu puuhun.  Akkukäyttöinen tukiasema puretaan syksyisin talvivarastoon.

Kävijämäärien seurantaan on hankittu 5 kpl etäluettavaa laskuria, joiden avulla saadaan hyvinkin tarkkaa tietoa reittien kävijämääristä ja ajankohdista. Kaksi laskureista on asennettu pysyvästi Joulupukin metsän luontopolulle, kaksi Koivusaaren luontopolulle kesäkaudeksi ja yksi Puistolammen esteettömälle reitille. Osa laskureista on talvikauden hiihtolatujen ja moottorikelkkailijoiden kävijäseurannassa. Laskuridataa on saatavilla rajoitetusti myös kansalaisille tarkoitetussa Internetpalvelussa.

Rovaniemi Nature –mobiilisovellus

Kävijälaskurit Internetissä

Teksti: Metsähallitus ja Rovaniemen kaupunki

  
Mobiilisovellus_AT_790x343.jpg 

Mobiilisovelluksen käyttöliittymä, kuva: Aarno Torvinen

 

4.GPS-mittaukset, paikkatiedon tuottaminen

Erilaisia maastomittaustehtäviä varten on hankittu laadukas GPS –mittaus- ja paikkatiedonkeruulaite sekä lisäksi mittaustarkkuuden parantamiseksi VRS –palvelu. Laitteistolla päästään mittaustavasta riippuen n. 5 – 50 cm:n tarkkuuteen, mikä riittävä tarkkuus hankkeen tarpeisiin.

Laitteistoa on hyödynnetty mm. Rovaniemi Nature –mobiilisovelluksen reitti- ja opastetiedon mittauksissa. Samoin epätarkkojen luontoreitti- ja kohdetietojen mittauksessa, mastojen rakennuspaikkasuunnittelussa ja Napapiiri – Vaattunki yhdysreitin maastosuunnittelussa.

Mittausdata on jalostettu paikkatieto-ohjelmistolla kuhunkin tarpeeseen sopivaksi ja tuotetulla paikkatietoaineistolla on päivitetty myös Etiäinen.fi –verkkopalvelu ajantasaiseksi.

GPS-mittausta_AT_790x229.jpg

 

5.Ulkoilualueiden karttaesitteet

Hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin pilottireittien karttaesite. Esiteessä on hyödynnetty Rovaniemi Nature -brändityön tuloksia ja siitä on toteutettu painetut versiot ja PDF -versiot (FI ja ENG). 

Esitteessä on kerrottu kartoin, kuvin ja tekstein seuraavat luontoreitit: Koivusaaren luontopolku, Joulupukin metsän luontopolku, Puistolammen esteetön reitti ja Könkäänsaaren esteetön luontopolku & Kielosaaren kasvi- ja sienipolku.

Karttaesitteissä hyödynnetään MML:n avoimia aineistoja ja ETIÄINEN.fi –verkkopalvelun paikkatietoaineistoja

Karttaesite PDF -muodossa (FI)

Karttaesite PDF -muodossa (ENG)

 

6.Verkkojalanjäljen analysointi ja kehittäminen

Verkkojalanjälkitutkimus ETIÄINEN.fi –palvelulle toteutettiin ostopalveluna kesällä 2018. Verkkojalanjäljellä tarkoitetaan sitä, millaista tietoa tietystä aihepiiristä löytyy verkosta ja kuinka paljon. Etsijänä on kohteen, yrityksen tai tuotteen asiakas.

Verkkojalanjäljen muodostaa sekä yrityksen että asiakkaan tekemät toiminnot verkossa. Ne yhdessä muodostavat näytöt mitattavan kohteen digitaalisesta löydettävyydestä ja saavutettavuudesta.  Lähde: Etiäinen.f verkkojalanjälkimittaus kesäkuu 2018.

Raportissa esitettyjen toimenpiteiden toteutus on suunniteltu tehtäväksi seuraavan suuremman Etiäinen.fi –palvelun sovellus- ja sisältöpäivityksen yhteydessä.

 

Verkkojalanjälki_AT_790x343.jpg

 

 

Rovaniemi Nature
Luonotoroiologo-evir.png
Investointeihin liittyviä kuvia
Roundshot_pähkinähakki_AT_212x147.jpg 
Kamera_AT_212_147.jpg 
Koivusaaren masto_AT_212x147.jpg 
Ounasvaaran masto_AT_212x306.jpg 
Pajakylän infonäyttö_AT_400x300.jpg 
Kävijälaskuri_Puistolampi_AT_400x300.jpg 
Koivusaaren Wlan_tuulivoimala_AT_212x306.jpg 
Ounaspaviljonki_WLAN-tukiasema_AT_400x300.jpg 
Tukiasema_Könkäänsaari_AT_400x300.jpg 
Wlan-akkusysteemi_AT_400x300.jpg
LR-hankkeen GPS ja vara-akku_AT_400x300.jpg 

Kuvat: Aarno Torvinen