Hankkeen tavoitteet

1. Tavoitteena on, että alueella vierailevat matkailijat sekä alueella yöpyvät matkailijat käyttävät nykyistä enemmän alueen monimuotoisia luontopalveluja ja siten kasvattavat alueella toimivien yritysten liikevaihdon määrää ja parantavat yritystoiminnan kannattavuutta.

2. Tavoitteena on luoda Napapiirille voimakas luontobrändi, jonka avulla kehitetään Rovaniemen luontomatkailun tunnettavuutta. Tavoitteena on, että pk- ja mikroyritykset käyttävät omassa markkinoinnissaan Napapiirin luontobrändiä hyväksi ja kehittävät brändiin pohjautuvia uusia tuotteita ja palveluja.

3. Tavoitteena on, että alueella toimivat yritykset ottavat digitaaliset markkinointivälineet  luonnolliseksi osaksi omia markkinointitoimenpiteitään. Samoin tavoitteena on, että alueella toimivat yritykset käyttävät hyväksi kävijätutkimuksista saatua tietoa kehittäessään uusia tuotteita ja palveluja sekä saavuttaakseen uusia asiakasryhmiä.

 

Tupasvillaa_AT_400x480.jpg

Kuva: Rovaniemen kaupunki, Aarno Torvinen