LuontoRovaniemi, sähköisten palvelujen kehittäminen ja investoinnit -hanke

Hankeaika 1.11.2016 – 31.12.2018

Jatkoaika 1.1.2019 - 30.9.2019

 

Rovaniemen kaupunki, Metsähallitus, Lapin luontopalvelut ja Lapin ammattikorkeakoulu toteuttavat yhteistyönä hankkeen, joka kehittää Rovaniemen luontomatkailun ja luonnon virkistyskäytön sähköistä tiedottamista ja markkinointia sekä antaa alueen matkailuyrittäjille välineitä luontomatkailun tunnettavuuden, oman yrityksen tuotteiden ja sähköisen markkinoinnin edistämiseksi.

Hankkeen toimenpiteitä ovat: 1. Sähköisen palvelukokonaisuuden kehittäminen ja investoinnit,  2. LuontoRovaniemi brändin kehittäminen,  3. Lähtöalueiden opastaulut, 4. Yhdysreittiselvitys Napapiiri - Vaattunkiköngäs.

Hanke edistää yritysten toimintaedellytyksiä luontokohteissa, yritysten liiketoiminta-ympäristön kehittymistä ja synnyttää yrityksiin uutta liiketoimintaa. Tietoisuus Rovaniemen alueen tarjoamista mahdollisuuksista ympärivuotisena luontomatkailukohteena kasvaa. 

Hankkeen kustannusarvio: 714 126 EUR.  Rahoitus: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / EAKR, kehittämisosio 80 % ja investointiosio 70 %.

 

 EU-logo.png  Vipuvoimaa-logo.png Rovaniemi_logo.jpg  Metsähallitus_logo.jpg  lapinamk-logo.jpg