4. Yhdysreittiselvitys Napapiiri - Vaattunkiköngäs

  • Alueella vieraileville ja yöpyville asiakkaille on tarvetta kehittää uusia palveluja
  • Erityisesti haastavampia reittivaihtoehtoja hakevat matkailijat hyötyisivät yhdysreitistä, joka olisi pituudeltaan 13 – 15 km
  • Hankkeessa selvitetään yhdysreitin linjaus- ja toteutusvaihtoehdot sekä neuvotellaan reittilinjauksesta alueen maanomistajien kanssa
  • Laaditaan esitys reitin linjauksesta ja toteutuksesta.
Kartta yhdysreitin suunnittelualueesta

Napapiiri - Vaattunkiköngäs yhdysreitti.jpg