Ajankohtaista

Rovaniemen luontomatkailulle oma brändi

8.2.2018 15:00

LuontoRovaniemi-hanke järjestää rovaniemeläisille toimijoille brändityöpajojen sarjan, joissa valmistellaan yhteinen luontomatkailun brändi

Taustaa

Rovaniemen kaupunki, Metsähallituksen Lapin luontopalvelut ja Lapin ammattikorkeakoulu toteuttavat LuontoRovaniemi-hanketta 1.11.2016 – 31.12.2018. Hankkeen yksi monista tavoitteista on luoda Rovaniemen alueen luontomatkailulle yhteinen brändi ja nostaa esille brändityön, sähköisen tiedottamisen ja -markkinoinnin avulla arktisen luonnon tarjoamia elämyksiä; terapeuttisia elementtejä, virkistys- ja hyvinvointivaikutuksia.

Brändiä hyödynnetään Napapiirin retkeilyalueen ja Napapiirin Pajakylän matkailualueen keskeisten reittien lähtöalueiden opastauluissa, sähköisissä palveluissa ja alueen matkailumarkkinoinnissa.

 Brändityö

Brändin toteutuksessa huomioidaan olemassa olevat eri toimijoiden toteuttamat alueelliset luontomatkailua koskevat brändit sekä Rovaniemen kaupungin toteuttaman Etiäinen.fi -brändin hyödyntäminen ja jatkokehittäminen osana Rovaniemen alueen luontomatkailubrändiä.

Luonto-Rovaniemi brändi toimii ”alateemana” Rovaniemi- ja Joulu -brändien kanssa, sekä Etiäinen -brändin rinnalla. Se toimii myös itsenäisenä brändinä Metsähallituksen ja Rovaniemen kaupungin ulkoilu- ja retkeilyreiteistä tiedotettaessa sekä reittien opasteissa. 

Brändityö toteutetaan Rovaniemellä kolmessa työpajassa syksyn 2017 aikana. Työpajoihin osallistuvat brändiammattilaisten ohjaamana alueen yrittäjät, alan toimijat ja hankehenkilöstö.

 Tulokset

Ulkopuolinen palvelun tarjoaja vastaa työpajojen toteutuksesta, laatii kertyneen materiaalin pohjalta ja olemassa olevat Rovaniemen kaupunki-, ja joulubrändit sekä etiäinen.fi brändit huomioiden brändikirjan, suunnittelee brändin visuaalisen ilmeen ja logon, sekä laatii lanseeraussuunnitelman ja -materiaalin.

 Visuaalinen ilmeen sisältö on: logo, graafiset elementit, värimaailma, typografia, esityspohjan määritys (PowerPoint) ja graafinen ohjeistus.

 Brändin jalkauttaminen

Brändin jalkauttaminen toteutuu osin työhön osallistuvien yritysten kautta, mutta brändin lanseeraukseen ja visuaaliseen ilmeeseen osallistuu myös alan asiantuntija. Visuaalinen ilme näkyy panoraamakameran näytöllä, sähköisissä infotauluissa, pilottireittien opastauluissa, toteutettavissa karttasarjoissa ja tiedotuksessa. Brändiä hyödynnetään kaikissa yhteiskäytössä olevissa sähköisissä palveluissa sekä yritysten luontokohteiden ja -reittien palveluissa ja markkinointimateriaaleissa.

 Lisätietoja: Anne Nuutinen, maaseutupäällikkö, 0400 341 226

 

 Vipuvoimaa-logo.png  EU-logo.png