LuontoRovaniemi-Maaseudun retkeilyreitistöjen kehittäminen


Hankkeen toteutusaika on 1.5.2010-30.4.2010.
     

Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Toimintalinja: Maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen

Toimenpide: Matkailuelinkeinojen kehittäminen


Hankkeen tausta

Rovaniemen kaupungin yhteistyössä Metsähallituksen, Lapin luontopalvelujen kanssa tekemään esiselvityksen  ”Rovaniemen luontomatkailun ja luonnon virkistyskäytön kehittäminen” 12/2009 perusteella Rovaniemellä on luontokohteisiin liittyen paljon hyödyntämättömiä alueita ja mahdollisuuksia. Kaupungista löytyy huomattavan suuria luonnontilaisia alueita mm. vanhojen metsien suojelualueet ovat suurimmillaan yli 2000 hehtaarin kokoisia yhtenäisiä alueita. Vanhojen metsien suojelualueita löytyy kaikkiaan 11 701 hehtaaria, mikä on esimerkiksi Rokuan kansallispuistoon verrattuna n. 13 kertainen pinta-ala! Muita vanhojen metsien suojelualueisiin rinnastettavia kohteita Rovaniemeltä löytyy lähes 3000 hehtaaria. Suoluontoon liittyen Rovaniemeltä löytyy useita laajoja lähes luonnontilaisia soidensuojelualueita yhteispinta-alaltaan noin 5000 hehtaaria. Veneily-, koskenlasku- ja melontakohteita sekä kalastusmatkailuun sopivia vesistöjä on runsaasti.

Suunnitteluhanke nähdään erittäin tarpeellisena maaseudun elinkeinojen kehittämisen kannalta. Toteutuessaan kehittämistoimet tukevat laajasti olemassa olevien maaseudun matkailuyritysten toimintamahdollisuuksia, monipuolistavat maaseudun elinkeinotoimintaa, tuovat uusia toimeentulomahdollisuuksia ja luovat perustaa uuden yritystoiminnan viriämiselle kehitettävien luontokohteiden lähialueilla sekä laajemminkin.


Hankkeen sisältö

Hanke toimii koko Rovaniemen alueella painottuen voimakkaasti kaupunkikeskustan läheiselle maaseutualueelle. Hankkeen kohderyhmiä ja hyödynsaajia ovat kotimaiset- ja kansainväliset luontomatkailijat, maaseudun matkailuyritystoimintaa harjoittavat yritykset ja luontomatkailuun tukeutuvaa yritystoimintaa suunnittelevat, kylien ja kaupunkikeskustan asukkaat sekä matkailijoille erilaisia palveluitaan tarjoavat yritykset maaseudulla ja kaupungin keskustan alueella

LuontoRovaniemi- Maaseudun retkeilyreitistöjen kehittämishanke onRovaniemen luontomatkailun ja luonnon virkistyskäyttöä edistävä hanke. Suunnittelutyön kohteeksi hankkeessa on valittu seuraavat luontokohteet: 1. Napapiirin retkeilyalue,
2. Kivalot-Kaihuanvaara,  3. Louevaara (uusi kohde), 4. kohteen valinta vielä kesken sekä 5. Rovaniemen vesistömatkailun ja vesistön virkistyskäytön esiselvitys. Valittujen luontokohteiden osalta  tehdään saavutettavuuden parantamiseen sekä reittien ja rakenteiden kehittämiseen tähtäävät toimenpidesuunnitelmat. Suunnitteluprosessi on välttämätön, ennen kuin toteutustoimista voidaan päättää.

Hankkeen rahoitus jakautuu seuraavasti: EU osuus on 45 %, valtion osuus on 45 % ja Rovaniemen kaupungin osuus on 10 %.


Hankkeen ohjausryhmän jäsenet ovat:


Timo Alaraudanjoki, Lapin ELY-keskus, Y-vastuualue
Pekka Herva, Lapin ELY-keskus, Y-vastuualue
Mikko Jylhä, Rovaniemen kaupunki, Tiedotus
Risto Kelloniemi, Safarctica
Sakari Kokkonen, Metsähallitus, Luontopalvelut
Kari Lukkarinen, Rovaniemen kaupunki, Yhdyskuntatekniikka
Anne Nuutinen, Rovaniemen kaupunki, Maaseutupalvelut
Oili Ruokamo, Rovaniemen kehitys Oy 

 Lippu_ja_lause_pieni.jpg  roi_vaakuna_rgb_m.jpg