Ajankohtaista
LuontoRovaniemi-hanke

LuontoRovaniemi-Maaseudun retkeilyreitistöjen kehittäminenopaste.jpg

Hankkeen toteutusaika on 1.5.2010-30.4.2012, jatkoaika 31.12.2012 saakka.

Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Toimintalinja: Maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen

Toimenpide: Matkailuelinkeinojen kehittäminen

Rahoitus: Hankkeen rahoitus jakautuu seuraavasti: EU osuus on 45 %, valtion osuus on 45 % ja Rovaniemen kaupungin osuus on 10 %. Rovaniemen kaupungille hankkeeseen rahoituksen myöntänyt taho on Lapin ELY-keskus.


Hanke pähkinänkuoressalaavu2.jpg

LuontoRovaniemihanke perustuu Rovaniemen kaupungin yhteistyössä Metsähallituksen, Lapin luontopalvelujen kanssa tekemään esiselvityksen, jonka mukaan Rovaniemellä on luontokohteisiin liittyen paljon hyödyntämättömiä alueita ja mahdollisuuksia sekä veneily-, koskenlasku- ja melontakohteita sekä kalastusmatkailuun sopivia vesistöjä on runsaasti.

Suunnitteluhanke nähdään erittäin tarpeellisena maaseudun elinkeinojen kehittämisen kannalta. Toteutuessaan kehittämistoimet tukevat laajasti olemassa olevien maaseudun matkailuyritysten toimintamahdollisuuksia, monipuolistavat maaseudun elinkeinotoimintaa, tuovat uusia toimeentulomahdollisuuksia ja luovat perustaa uuden yritystoiminnan viriämiselle kehitettävien luontokohteiden lähialueilla sekä laajemminkin.

Suunnittelutyön kohteeksi hankkeessa
on valittu seuraavat luontokohteet:1. Napapiirin retkeilyalue, 
                                                              2. Kivalot-Kaihuanvaara,  
                                                              3. Louevaara (uusi kohde),
                                                              4. kohde (valitaan ohjausryhmän kokouksessa 22.2.2011)  sekä 
                                                              5. Rovaniemen vesistömatkailun ja vesistön virkistyskäytön 
                                                                   esiselvitys

Valittujen luontokohteiden osalta  tehdään saavutettavuuden parantamiseen sekä reittien jaAuttiköngäs_uittoränni.jpg rakenteiden kehittämiseen tähtäävät toimenpidesuunnitelmat. 

Hankkeen ohjausryhmän jäsenet ovat:

Timo Alaraudanjoki, Lapin ELY-keskus, Y-vastuualue
Pekka Herva, Lapin ELY-keskus, Y-vastuualue
Mikko Jylhä, Rovaniemen kaupunki, Tiedotus
Risto Kelloniemi, Safarctica
Sakari Kokkonen, Metsähallitus, Luontopalvelut
Kari Lukkarinen, Rovaniemen kaupunki, Yhdyskuntatekniikka
Anne Nuutinen, Rovaniemen kaupunki, Maaseutupalvelut
Jaakko Finne, Rovaniemen kehitys Oy 


 Lippu_ja_lause_pieni.jpg  roi_vaakuna_rgb_m.jpgLiitetiedostot
Kartat ja esitteet